Homeopati stärker egna läkeförmågan

Homeopati är en välbeprövad och djupverkande läkemetod som hjälper kroppen att få igång och stärka sin egen läkeförmåga.

Homeopatin i Världen

Förmågan att med milda homeopatmediciner stimulera kroppen till självläkning har gjort att homeopatin växer och är idag den snabbast växande alternativa läkemetoden i världen. I Indien med sina över 300 homeopatsjukhus har homeopatin en egen hälsovårdsminister. I England har kungahuset sedan länge haft sin egen hovhomeopat och i Frankrike är en tredjedel av läkarna även homeopater.

Din visa kroppDitt vackra tempel

 

Din kropp är vis och trogen. Den bär dig genom livet och har i grunden en makalös förmåga att läka. När den själv får bestämma sker all läkning på bästa sätt och enligt en bestämd turordning. Det är den jag som homeopat vill stödja.

 

 

Homeopati för att stärka immunförsvaret

 

 

 

 

 

 

 

Med homeopati stärker du immunförsvaret. Den är fri från biverkningar och hjälper dig bli frisk från orsaken till dina besvär. Medicinen hämtas ur växt-, djur- och mineralrike.

Helhetssyn – Du hör ihop

 

 

Homeopatin ser till hela människan. Du hör ju ihop! Alla dina symtom, såväl fysiska som emotionella och mentala tas hänsyn till. Dina känslor, tankar och tidigare händelser i livet som eventuellt påverkar din hälsa blir därför också värdefull information. Med homeopati är det Du som behandlas oavsett sjukdom.

När livets krav kommer emellan

Din kropp klarar att läka det mesta men när livet skiftar från tid till annan och utmanar med krav, stress och olika svårigheter att hantera blir belastningen ibland för stor och vi blir inte friska som vi är vana. Kanske kan vi inte ge oss den tid för vila och återhämtning vi egentligen behöver och kanske dämpar vi våra besvär med mediciner för att kunna fortsätta.

Dina personliga läketecken

Tecknen på hur just din kropp jobbar i sina försök att läka är de symtom du känner av när du blir sjuk. Med homeopati får du hjälp att stimulera och återfå läkeförmågan, läka ut orsakerna till ditt mående ifrån grunden och återfå hälsan. Det är just de personliga signaler och symtom från kroppen jag som homeopat förhör mig om och baserar mitt val av homeopatmedel på.

Kroppen står på din sida

Kroppen står alltid på din sida vare sig du har akuta besvär eller kroniska. Uttrycket ’autoimmun sjukdom’ kan få dig att tro annat men kroppen angriper aldrig sig själv. Vi behöver bara bättre förstå den och vad den behöver för att kunna hjälpa dig att läka igen.

 

 

Vad kan behandlas med homeopati

 

Där finns lika många besvär som kan begränsa dig från att vara den du är, som det finns människor. Vare sig det är trötthet, envisa infektioner, mag- och tarmbesvär, migrän, PMS, mens- eller klimakteriebesvär, sömnsvårigheter, utmattning, ledvärk, influensa, depression, potens-och prostatabesvär, pans, halsfluss, öroninflammation, ångest, eksem och allergier till urinvägsinfektion eller något annat som vi människor kan hindras av. Homeopati används vid både akuta och kroniska besvär och oavsett de är fysiska, mentala eller känslomässiga står homeopatin till hands på din väg mot läkning.

 

                   Med Homeopati finns hjälp att få på din väg mot läkning

                        Kontakta mig / Boka tid